Course Category: Secondary School

SCL-04 || Chemistry Form-4

Waxay bilaabatay Koorsadani 14 Jan waxay socon ilaa 1 June insha allah. Koorsada Dib u darsida maadada Kimistariga ee Dugsiga sare Fasalka 4 ama Form 4

SCL-03 || Biology Form-4

Waxay bilaabatay Koorsadani 12 Jan waxay socon ilaa 1 June insha allah. Koorsada Dib u darsida maadada Xisaabta ee dugsiga sare Fasalka 4 ama Form 4

SCL-02 || Math Form-4

Waxay bilaabatay Koorsadani 11 Jan Waxay socon ilaa 1 June Insha allah. Koorsada Dib u darsida maadada Xisaabta ee dugsiga sare Fasalka 4 ama Form 4