Course Directory

Maktabada Coursooyinka Afoogy

SCL-02|| Physics-Form Four – Goordhow

Waxaa Diyaariyay Casharada Koorsada Ardayda Koorsada Muddada Koorsada Qiimaynta Ardayada Macalinka Koorsada (Instructor) Manhajka Koorsada (Course Curriculum) Qiimaynta Ardayda (Students …

SCL-01|| Math-Form Four – Goordhow

Waxaa Diyaariyay Casharada Koorsada Ardayda Koorsada Muddada Koorsada Qiimaynta Ardayada Macalinka Koorsada (Instructor) Manhajka Koorsada (Course Curriculum) Qiimaynta Ardayda (Students …

ENG-01 || AutoCAD

Coursada Barashada barnamijka naqshadaynta guryaha ee Auto CAD.

OFF-02 || Microsoft Excel

Waxaa Diyaariyay Casharada Koorsada Ardayda Koorsada Muddada Koorsada Qiimaynta Ardayada Macalinka Koorsada (Instructor) Manhajka Koorsada (Course Curriculum) Qiimaynta Ardayda (Students …

PHY-01 || Physics I (Mechanics)

Waxaa Diyaariyay Casharada Koorsada Ardayda Koorsada Muddada Koorsada Qiimaynta Ardayada Macalinka Koorsada (Instructor) Manhajka Koorsada (Course Curriculum) Qiimaynta Ardayda (Students …
top
© AFOOGY. All rights reserved.