Coursadani waxaa ku baranayna Yaa u baahan coursadaani: Ardayda dhigata kuliyadaha – Science – Education – Engineering – IT – …

Waxaa Diyaariyay
Casharada Koorsada
67
Ardayda Koorsada
114
Muddada Koorsada
2 years, 6 months
Qiimaynta Ardayada

Coursadani waxaa ku baranayna


Yaa u baahan coursadaani:

Ardayda dhigata kuliyadaha

- Science - Education - Engineering - IT - Medicine ....etc

Maxaa ku baranayna Coursadaani:

Unit 1: Introduction to Physics Unit 2: Motion in a One Dimensions Unit 3: Kinematics in Two Dimensions Unit 4: Dynamics Unit 5: Circular Motion and Gravity Unit 6: Work and Energy Unit 7: Momentum and Collisions Unit 8: Statics and Torque Unit 9: Angular Momentum

chapterda qaar markaan dhamayno waxaa samynayna baractice aa ku murajacaynayno dhaman waxa kusoo baranay duruustii hore insha allah.

 

Ka faaidayso wacan oo ka eeg hoos manhajka coursadaani......

Macalinka Koorsada (Instructor)

Profile Photo
Salmaan Maadow
Magaca waa Salmaan Maadow Asaaasaha shabakadda Afoogy

Manhajka Koorsada (Course Curriculum)

  • Introduction to Acceleration 00:05:00
  • Average Acceleration and Instantaneous Acceleration 00:02:00
  • Example of Average Acceleration 00:02:00
  • Velocity-Time Graph 00:06:00
  • Relation between Velocity and Acceleration 00:07:00
  • Quiz 00:02:00
  • Example 7 00:06:00
  • Example 8 00:03:00
  • Assignment of Average Velocity & Acceleration 4 days
  • Introduction to one dimensional at constant acceleration 00:04:00
  • Kinematic equations at constant acceleration #1 00:06:00
  • Kinematic equations at constant acceleration #2 00:06:00
  • Conclusion Of Kinematic equations at constant acceleration 00:04:00
  • General Problem solving Strategy 00:04:00
  • Example 9 00:07:00
  • Example 10 00:05:00
  • Example 11 00:10:00
  • Assignment of K.E at constant acceleration 7 days
  • Free Fall #1 00:07:00
  • Free Fall #2 00:02:00
  • K.E – Revision 00:05:00
  • Example 14 00:04:00
  • Example 15 00:05:00
  • Introduction to 2 Dimension 00:06:00
  • Displacement vector in 2D 00:06:00
  • Velocity & Acceleration vector in 2D 00:05:00
  • 2D equations 00:09:00
  • Projectile Motion 00:07:00
  • Projectile equations 00:07:00
  • Projectile Problem 00:04:00
  • Force 00:11:00
  • Newton’s First Law-Prt1 00:07:00
  • Newton’s First Law-Prt2 00:03:00
  • Inertia 00:04:00
  • Newton’s Second Law 00:06:00
  • Solving Problem 00:08:00
  • Newton’s Third Law 00:05:00
  • Free Body Diagram 00:02:00
  • Particular Forces – Prt1 00:06:00
  • Particular Forces – Prt2 00:04:00
  • Particular in Equilibrium 00:03:00
  • The Particle Under a Net-force 00:03:00
  • Solving Problem-2 00:07:00
  • Solving Problem-3 00:10:00
  • Force of Friction 00:10:00
  • Static and Kinetic Friction 00:08:00
  • Solving Problem-4 00:06:00
  • Energy 00:05:00
  • Work 00:04:00
  • Work done by a constant force 00:03:00
  • Solving problems related to work – 1 00:03:00
  • Work can be Positive Negative and Zero 00:05:00
  • Solving problems related to work – 2 00:04:00
  • Summery 00:02:00
  • Quiz 00:04:00
  • Solving problems related to work – 3 00:03:00
  • Work done by Multiple force 00:02:00
  • Solving problems related to Multiple force 00:08:00
  • Work and Kinetic Energy 00:06:00
  • Work and Energy Theorem 00:07:00
  • Solving problems related to Kinetic Energy 00:03:00
  • Potential Enegy 00:09:00
  • Solving problems related to Potential Energy 00:02:00
  • Conservative and Non-Conservative Forces – Prt1 00:05:00
  • Conservative and Non-Conservative Forces – Prt2I 00:07:00
  • Gravitational work and P.E 00:08:00
  • TijaaboR 00:00:00

Qiimaynta Ardayda (Students Review)

top
© AFOOGY. All rights reserved.