Hagaha Ardayga
< All Topics
Print

04.Assignments

Hordhac

Koorsooyinka qaar ay soo gudbiyaan macalimiintayna waxaa la socdo waajibaad “Assignments” , mawduucaani waxan kugu sharxayna habkaa usoo gudbin lahayd hadii lagu diro waajib

Sharaxa adigo mobayl ka isticmalaya

Mahadsanidiin 🥰

Previous 03.Quiz
Next 05.Shahaadooyinka (Certificates)
Table of Contents