macalin Qaab kee ugu shaqeyaa waan fahmi laahay macalin masawer aaiga rabtaa mise waxkale waan fahmi waaye macalin

Afoogy QuestionsCategory: Photo Editingmacalin Qaab kee ugu shaqeyaa waan fahmi laahay macalin masawer aaiga rabtaa mise waxkale waan fahmi waaye macalin
Abdulaahi2022 asked 2 months ago
  • macalin Qaab kee ugu shaqeyaa waan fahmi laahay macalin masawer aaiga rabtaa mise waxkale waan fahmi waaye macalin

1 Answers
Salmaan Maadow Staff answered 2 months ago
chapterka kowaad fiiri waxa ka dagsataa filesha , kadib ku practice garee.