Mafahmin casharka walal. Casharkan iyo kii kahoreey ba man fahmin.

Afoogy QuestionsCategory: Cilad Farsamo afoogyMafahmin casharka walal. Casharkan iyo kii kahoreey ba man fahmin.
sheikhan asked 3 months ago
plz walal jawaabta isoo sii daqso. Sabti iyo Axad lee naan nafaas lee yahay

1 Answers
Salmaan Maadow Staff answered 3 months ago
walal qaali markaa su’aal waydiinsaysid fadlan inoo soo raaci
casharka aa fahmin nambarkiisa iyo koorsada uu ku jiro.