Form Four Class

Fasalkaani waxaa dib loogu darsi maadoyinka dugsiga sare,waxaane ku bari doon maclimiin aqoon leh madooyinkaasi ayna kamid yihiin khubaradii wax ka qoray bugaasi.

Kororso Xirfad Cusub

Math

Coursada dib u darsida buuga maadada Math – Form 4 ee dugsiga sare.

Biology

Coursada dib u darsida buuga maadada Biology – Form 4 ee dugsiga sare.

Chemistry

Coursada dib u darsida buuga maadada Chemistry – Form 4 ee dugsiga sare.

Physics

Coursada dib u darsida buuga maadada Biology – Form 4 ee dugsiga sare.