Form Four Class

Fasalkaani waxaa dib loogu darsi maadoyinka dugsiga sare,waxaane ku bari doon maclimiin aqoon leh madooyinkaasi ayna kamid yihiin khubaradii wax ka qoray bugaasi, kaliya khidmad dhan bishii $7.

Kororso Xirfad Cusub

Math

Coursada dib u darsida buuga maadada Math – Form 4 ee dugsiga sare.

Biology

Coursada dib u darsida buuga maadada Biology – Form 4 ee dugsiga sare.

Chemistry

Coursada dib u darsida buuga maadada Chemistry – Form 4 ee dugsiga sare.

Physics

Coursada dib u darsida buuga maadada Biology – Form 4 ee dugsiga sare.