Chapter 1, Lesson 1
In Progress

11.1 SPK: Conversation (Explanation)

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?