Chapter 1, Lesson 1
In Progress

12.8 GRM- Reflexive Pronouns #2

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?