Chapter 1, Lesson 1
In Progress

#2: Faham waxaad maqashay- Layliga (1)

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?