Chapter 1, Lesson 1
In Progress

3.5 LIS: Maxay eray wadaagaan?

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?