Chapter 1, Lesson 1
In Progress

8.2 PH: How to make the (u) sound

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?