Chapter 1, Lesson 1
In Progress

4.6 LIS#2: Test your listening

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?