Chapter 1, Lesson 1
In Progress

9.2 LIS : Maxaad magashay

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?