Chapter 1, Lesson 1
In Progress

5.2 LIS: codad ku furan

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?