Chapter 1, Lesson 1
In Progress

9.2 PH- How to make the (ʊ) sound

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?