Chapter 1, Lesson 1
In Progress

8.5 LIS : Maxey eray ey wadaagan #2

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?