Chapter 1, Lesson 1
In Progress

8.6 PH: Practice (Speak)

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?