Chapter 1, Lesson 1
In Progress

Dhagayso || Qaab-dhismeedka naxwe ahaaneed – Layliga (1)

Tusaalaha
Layliga

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?