Chapter 1, Lesson 1
In Progress

Qoritaanka – Bandhiga A – Layliga (1,2,3,4)

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?