Maar Buuxa

Biladaani waxaa ku mataysatay juhdigaadi, iyo dhamaystirkaadi 5 Kooras oo kamid ah koorsooyinka afoogy.

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?