Maar Buuxa

Biladaani waxaa ku mataysatay juhdigaadi, iyo dhamaystirkaadi 5 Kooras oo kamid ah koorsooyinka afoogy.