Archives: Classes

Office Applications Class

Classkaani waxa ardaydeena ku baranayna barnaamij xafiiseedka ay shirkada Microsoft ay soo saarto.

Secondary Class

Calasskaani waxaan ugu tala galnay inaa ku diyaarino ardayda dugsiga sare iyadoo diyaar ay u yihiin macalimin xirfad leh.

Engineering Class

Classkaani waxaan kusoo saarna ardayda jecel inay kordhiyaan xirfadahooda dhanka engineeringka.