Chemical Kinetics

Koorsadan waa dib u darsida casharada buuga dugsiga sare ee form four, gaar ahaan chapterka 6aad ee Chemical Kinetics.

Chemical Equilibrium

Koorsadan waa dib u darsida casharada buuga dugsiga sare ee form four, gaar ahaan chapterka 7aad ee Chemical Equilibrium.…

P-Block Elements

Koorsadan waa dib u darsida casharada buuga dugsiga sare ee form four, gaar ahaan chapterka 5aad ee P-Block Elements.

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?