Kalagoyn (Subtraction)

Koorsadani waxay kamid tahay Silsilada Bilowga Xisaabta waana Koorsadii labaad waxaan ku baranayna xisaabta Kalagoynta (Subtraction)

Koorsadani waxay kamid tahay Silsilada Bilowga Xisaabta waana Koorsadii labaad waxaan ku baranayna xisaabta Kalagoynta (Subtraction)

Kala-goyntu waa mid kamid ah afarta Xisaab fallada aasaasiga ah ee aritmatig. loo isticmaalo in lagu helo farqiga u dhexeeya tirooyinka. Tusaale ahaan, marka aad haysato koox walxood oo aad ka saartid dhawr shay, kooxdu way sii yaraanaysaa.
Kala-goynta waa lidka ku-darka.

Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this course to submit a review.

About Instructor

Salmaan Maadow

CEO & Founder

25 Courses

Kama Diiwaangashnid

Course Includes

  • 4 Chapters
  • 17 Lessons
  • 1 Quiz

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?