Details

First Name/Magacadi

admin

Nickname/Naanaysta

admin

Sex/Jinsiga

Male/Lab

Su'aasha hoose ka jawaab?

Muxamed

Xogta Ardayga

Namberka Teleefoonkaadi

837226229

Waqtiga dhashatay

January 2, 1970

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?