Details

First Name/Magacadi

Afoogy

Last Name/ Aaabe Magaciisa

Staff

Nickname/Naanaysta

AFOOGY

Sex/Jinsiga

Male/Lab

Xogta Ardayga

Xageed ku nooshahay?

World

Namberka Teleefoonkaadi

0610898954

Waqtiga dhashatay

April 2, 1992

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?