Details

First Name/Magacadi

Ayeeyo

Last Name/ Aaabe Magaciisa

Xadiyo

Nickname/Naanaysta

Hufan12

Sex/Jinsiga

Female/Dhedig

Su'aasha hoose ka jawaab?

Muxamed

Xogta Ardayga

Xageed ku nooshahay?

Muqdisho

Namberka Teleefoonkaadi

00252634867858

Takhasuska aa danaynayso

designer

Waqtiga dhashatay

May 15, 1995

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?