Details

First Name/Magacadi

Leylo

Last Name/ Aaabe Magaciisa

Maxamad

Nickname/Naanaysta

Luusha

Sex/Jinsiga

Female/Dhedig

Xogta Ardayga

Xageed ku nooshahay?

Sacudia Arabia

Namberka Teleefoonkaadi

056405372

Takhasuska aa danaynayso

English

Waqtiga dhashatay

September 9, 2002

Waxbarashada

Dugsi/Jaamacada

Dugsi

Dugsi/Jaamacada

Duqsi

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?