Photoshop CC

Koorsadani waxaa ku baranayna barnaamijka lagu saxo laguna qurxiyo ee caalmka ugu horeeyo Adobe Photoshop CC.