Adobe Photoshop CC

Koorsadani waxaa ku baranayna barnaamijka lagu saxo laguna qurxiyo ee caalmka ugu horeeyo Adobe Photoshop CC.

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?