Bisha 2aad || Barashada luqadda Carabiga- Heerka aasaasiga ah

  1.  
Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this course to submit a review.

About Instructor

Kama Diiwaangashnid

Course Includes

  • 23 Chapters
  • 64 Lessons
  • 2 Quizzes

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?