Diiwaanka iyo Gelitaanka

Wax walba oo khuseeya isdiiwanglinta iyo galitaankaadi Madasha afoogy Afoogy