Month Six || English Diploma – Level two

Price: $11/bishii

Wali kama qornid koorsadaani, Fadlan is diwaangali

About Instructor

Kama Diiwaangashnid
Iska diiwangali Kooraskan

Course Includes

  • 36 Chapters
  • 138 Lessons
  • 31 Quizzes

Responses

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?