Habka Cashara Darsida

Halkaani waxaa ka helee mawduucyo khuseeya waxa walba kaa kaalmaynaya ina si fudud u darsido casharada Afoogy iyo koorsooyinkeedaay.