Habka Cashara Darsida

Halkaani waxaa ka helee mawduucyo khuseeya waxa walba kaa kaalmaynaya ina si fudud u darsido casharada Afoogy iyo koorsooyinkeedaay.

Nala soo xariir
1
Caawin!
ASC ????
Ma u baahan tahay in wax lagaa caawiyo?