PH-01 || PixBuilder Studio

Current Status
Not Enrolled
Price
5
Get Started
This course is currently closed

 


Price: $5.00 Wali kama qornid koorsadan.


Koorsadaani waxa ku baranayna barnaamijka Pixbuilder studio oo lamid ah barnaamijka Photoshop , koorsadani waxy ku sabsanan dontaa sida sawirada loo naqshadeeyo sidoo kale sida colorska loo saxo sidoo kale sido liskugu dhadhajiyo lona jarjarto iyadoo aa baran doono dhowr tools u muhiim ah naqsahadaynta sawirada sidoo kale ugu danbayn waxa isku diri dona naqshado ka tajumayo waxaa dhaman kuso baranay casharada kooradaani.

Maxay tahay Koorsadaani?

  • Wajiga hore ee barnaamijka iyo adeegsiga toolyada kala duwan ee barnaamijka uu leeyahay.
  • Sida sawirada loo qurxiyo.
  • Sida sawirada loo jarjarto.
  • Sida qoralada loogu darsado.
  • Sida loo hagajiyo caybaha sawirada.
  • Sidoo loo hagajiyo colorada iyo midibyadiisa .
  • Coursada waxyaabo farabadan ayaa ugu hadloyna oo muhiim ah ugu danbayne waxii aa soo baranay ayaa practice garayn donaa insha allah

3 thoughts on “PH-01 || PixBuilder Studio”

Leave a Reply