All Courses

Halkaani waxaa ka hele dhamaan Koorsooyinka Afoogy.com

Koorsada Afoogy / Afoogy Courses

$10

BASIC || VN-Mobile Video Editing

Macallin: Salmaan Maadow

$15

ADVANCED || VN-Mobile Video Editing

Macallin: Salmaan Maadow